პნევმატური იარაღის მოყვარულთა პორტალი | კონვერტორი

 

კონვერტორი gr, fps, lbs და მეტრული სისტემის ერთეულებს შორის (მეტრი, გრამი, მ/წ)
შეიყვანეთ ერთერთ ველში ცნობილი ერთეული და დააჭირეთ ღილაკს
დანარჩენ ველებში მიირებთ შესაბამისი ერთეულების მნიშვნელობებს
წილედები გამოყავით წერტილით

ცოტა დამაბნეველადაა ბოლო კონვერტორი რეალიზებული, დააკვირდით მის ახსნას, რამდენიმე ცდის შემდეგ ყველაფერი გასაგები გახდება


მასა

(გასათვალისწინებელია ის პირობა რომ საზღვარგარეთ ხშირად იყენებენ წონის ერთეულად გრანს და არა გრამს, რომელიც
განსხვავდება გრამის ერთეულისგან, განსაკუთრებით ეს ეხება პნევმატიური იარაღის ტყივებს)

  გრამი     gr(გრანი)     ფუნტი  


სიჩქარის კონვერტორი

 მ/წ    fps  

სიგრძის კონვერტორი

       სმ      დუიმი       ფუტი  


ენერგიის კონვერტორი

ტყვიის ენერგიის კონვერტორი ჯოულიდან lbs-ში და პირიქით

  ჯოული     lbs  

ტყვიის ენერგიის გამოსათვლელად საჭიროა ორი მონაცემი, ტყვიის მასა და სიჩქარე. მიუთითეთ მასა გრამებში ან გრანებში და ასევე მიუთითეთ სიჩქარე ფორმატით მ/წ ან fps

ტყვიის მასა 
  გრამი
  gr(გრანი)
  ჯოული
  lbs
ტყვიის სიჩქარე  
  მ/წ  
  fps  


Airgunners Portal | Converter