ორსულობის კალკულატორი

როდის იყო ბოლო მენსტრუაციის პირველი დღე?

PRINT

     
რამდენ დღეს გრძელდება თქვენი მენსტრუალური ციკლი?
ჩასახვის სავარაუდო დღე
პირველი ტრიმესტრის დასასრული (12 კვირა)
მეორე ტრიმესტრის დასასრული (27 კვირა)
მშობიარობის სავარაუდო თარიღია: (40 კვირა ბოლო მენსტრუაციიდან)
თქვენი ორსულობის ვადა შეადგენს:

ასახვიდან

 

ბოლო მენსტრუაციიდან

რამდენი კვირის ორსული იქნებით მოცემული თარიღისთვის:
     
მოცემული თარიღისათვის თქვენი ორსულობის ვადა იქნება:
  ასახვიდან
რომელი თარიღისთვის იქნებით მოცემული ვადის ორსული:
ორსულობის ვადა კვირებში: (ასახვიდან)
მოცემული ვადის ორსულობას თქვენ მიაღწევთ:
ჩასახვის თარიღის გამოთვლა დაბადების დღის მიხედვით:
დაბადების დღე:                     წელი
ჩასახვის თარიღი: