EVPATORI Web Resources


გამოკითხვა

მისაღებია თუ არა თქვენთვის საპენსიო რეფორმა?

დიახ
არა


დარეგისტრირებული მომხმარებლები

n.jincharadze

sopo

Niko K

ლია

ruslani

« მამაკაცების სექსუალური ფსიქოლოგია და ქალი რომელიც განიცდის ორგაზმს »

კატეგორია: უფროსთათვის

ავტორი: admin

თარიღი: 2018-09-23 15:13:20

მამაკაცების სექსუალური ფსიქოლოგია და ქალი რომელიც განიცდის ორგაზმს

ორგაზმის უქონლობა

მამაკაცების სექსუალურ ფსიქოლოგიაზე დიდ გავლენას ახდენს ქალის ორგაზმი. ქალი რომელიც განიცდის ორგაზმს პარტნიორთან, მამაკაცს აძლევს შანსს მიიღოს ფსიქოლოგიური და ფიზიკური სიამოვნება. დასტური, რომ ის ნამდვილი მამაკაცია. ხოლო ეს უკანასკნელი კი მის შესაძლებლობებს აფასებს ქალთან მიღებული ”შედეგების” შესაბამისად. თუ პარტნიორი (ქალი) ვერ განიცდის სიამოვნებას, ეს მამაკაცებში ხშირად სხვადასხვა კომპლექსის მიზეზი ხდება. ხოლო უპასუხისმგებლო მამაკაცებში ქალთა სქესზე არასწორი წარმოდგენის ჩამოყალიბებას ემსახურება.
სანამ ქალები და მამაკაცები თვითკმაყოფილებას მიეცემიან, ცუდი არ იქნებოდა, თუ გაეცნობიან საკუთარ თავის პოტენციალურ სექსუალურ შესაძლებლობებს. მათ უნდა იცოდენ, რომელ შემთხვევასთან აქვთ საქმე: ფრიგიდულობასთან თუ ანორგაზმიასთან.( *ფრიგიდულობა - სექსუალური ლტოლვის არ არსებობას, ხოლო *ანორგაზმია - სექსუალური აქტისას ორგაზმის არ არსებობა).
მსოფლიოში არსებული მოსახლეობის მდედრობითი სქესის მხოლოდ 10 % ფრიგიდულია. არსებობს ფრიგიდულობის ორი სახე: 1 - კონსტიტუციონალური ფრიგიდულობა - როდესაც ქალს არასოდეს უგრძვნია აღგზნება (ლტოლვა),ანუ ლიბიდოს უქონლობა. მხოლოდ არსებობდა ოდესღაც მოკლევადიანი ინტერესი სექსუალური ლტოლვის გარეშე. და შესაბამისად ვერ იქნება ორგაზმიც. რაც ფრიგიდულობის მაჩვენებელია, მაგრამ არ შეიძლება მისი არევა ანორგაზმიასთან (რომლის დროსაც ლტოლვა არის). 2.- ადაპტური ფრიგიდულობა - ოდესღაც შესაძლებელია არსებობდა ლტოლვა, მაგრამ შემდეგ ფსიქო–ემოციურ ან რაიმე დაავადებების ფონზე იგი დაითრგუნა (ხშირად ერთდროულად ორივე მიზეზით ).
მოტივაცია ლტოლვის დაბრუნებას და სექსუალურ შეგრძნებების აღდგენაზე არ არსებობს. სამწუხაროდ ფრიგიდულობა არ იკურნება, ის საბოლოო დიაგნოზია, ხოლო ანორგაზმიისგან თავის დაღწევა შეიძლება, თუმცა ამის სურვილი ქალს უნდა ჰქონდეს. 
მსოფლიოში არსებული ქალთა მოსახლეობის დარჩენილი 90 % სხვადასხვა ქვეტიპებად იყოფიან. ქალების იმ ნაწილისთვის, რომელიც განიცდის ლტოლვას, ორგაზმი სხვადასხვა ხარისხის მნიშვნელოვნებისაა. I - აქტის დროს მინიმუმ ერთი ორგაზმის განცდას დიდი მნიშვნელობა აქვს სრული სექსუალური კმაყოფილების შეგრძნებისათვის. II - კმაყოფილების შეგრძნება მხოლოდ ერთი აქტის დროს მრავალჯერადად განცდილ ორგაზმს მოაქვს. (განსხვავებით ნიმფომანებისგან, რომლებიც სექსუალური ჰიპერაქტიულობით გამოირჩევიან. ანუ ჩატარებული აქტისაგან სრულიად კმაყოფილები რჩებიან). III - პერიოდულად განიცდიან ორგაზმს, თუმცა მიუხედავად ამისა ყველანაირი აქტის შემდეგ კმაყოფილი რჩებიან. IV- რომლებსაც ჯერ არ განუცდიათ ორგაზმი, მაგრამ ყოველ აქტისაგან იღებენ სიამოვნებას და აქვთ კმაყოფილების შეგრძნება. 
*ლტოლვა - ქალის კმაყოფილება მხოლოდ ორგაზმის შედეგად მოსული შეგრძნება არ არის (როგორც ეს მამაკაცებშია), ის ბევრ სხვა ფაქტორზეც არის დამოკიდებული (განწყობაზე,ემოციაზე, გარემოზე, მატერალურ თუ ფსიქოლოგიურ ასპექტებზე). ამ ყველაფერთან ერთად არსებობს ორგაზმების სახეობებიც და გამოხატულებაც, რომელიც ყველა ინდივიდისათვის განსხვავებულია. უაზრობაა ქალისაგან ორგაზმის ”გამოძალვა” მით უმეტეს, თუ ზუსტად არ არის ცნობილი, რომელ ტიპს მიეკუთვნება. ნუ დაითრგუნებით, თუ ქალი გეტყვით, რომ მან აქტის შედეგად ორგაზმი ვერ განიცადა. უმჯობესია დაინტერესდეთ მისი შეგრძნებებით აქტის და მის შემდგომ პერიოდში. რათა გაგიადვილდეთ მიზეზის პოვნა და მისი ტიპის განსაზღვრა. პრობლემა შესაძლოა არც თქვენში იყოს და საერთოდაც არ არსებობდეს, მთავარია შეძლოთ ამის დროულად განსაზღვრა. 
აღმოსავლეთში ყოველთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭებოდა დაავადების პროფილაქტიკას. ძველ ჩინეთში ექიმს უხდიდნენ მხოლოდ მაშინ, როდესაც მისი პაციენტი იყო ჯანმრთელი - ხოლო როდესაც ისინი ავადდებოდნენ - ექიმი მუშაობდა უსასყიდლოდ.!
აღმოსავლეთ მედიცინაში ადამიანში სექსუალურ გრძნობებს განაგებს - ჩაკრათა ერთიანი ბალანსირებული მუშაობა. ხოლო ამ გრძნობის განვითარების და გაღვივებისთვის პასუხისმგებელია ეგრეთ წოდებული ჭიპის ჩაკრა II ჩაკრა (სვადჰისტანა). ის ითვლება ადამიანის ჰორმონალური სისტემის მარეგულირებელ ენერგეტიკულ ცენტრად. ქალის ორგანიზმში წარმოადგენს სექსუალურ ფუძემდებელს. ის ქალში დაკავშირებულია საშვილოსნოსთან და კვერცხუჯრედთან. ხოლო მამაკაცის ორგანიზმში წარმოდგენილია ვირტუალურად. ამიტომაც, ქალი წარმოადგენს მამაკაცისთვის სიცოცხლის ენერგიის წყაროს და ძირითად მამოძრავებელ მოტივს. ”ქალი არის მამაკაცის ცხოვრების აზრი, ხოლო მამაკაცი ქალისთვის საყრდენი წერტილი”. 
ამ უბრალო პოსტულატიდან ჩანს, რომ ნორმალური სრულფასოვანი ჰარმონიზირებული ცხოვრებისათვის ქალის უმამაკაცოდ და მამაკაცის უქალოდ ცხოვრება ჯანსაღ აზრს კარგავს. ხოლო ჰომოსექსუალობის შემთხვევაში ეს არის ადამიანების მიერ ხელოვნურად შეძენილი პათოლოგია.
სექსუალური ჩაკრა სვადჰისტანა - წარმოადგენს გაუფილტრავ სექსუალურ ემოციებს და მასთან დაკავშირებულ შემოქმედებითი თვისებების საწყის ენერგეტიკულ ცენტრს. მისი ენერგია გამომდინარეობს ძირითადი ჩაკრიდან (მულადჰარა) და ერწყმის მას. როდესაც ძირითადი ჩაკრა გაწონასწორებულია და მდგრადია ის უქმნის გამამტკიცებელ ფონს სექსუალურ ჩაკრას. ხოლო ძირითადი ჩაკრის დისბალანსისას სექსუალურ ჩაკრაში წარმოიქმნება გარკვეული დარღვევები, რომელიც ფსიქო-ნერვულ დონეზე აისახება მამაკაცებში იმპოტენციის პირველად ნიშნებად ხოლო ქალებში პოტენციალურ ანორგაზმიაში. რაც ბიოენერგეტიკულ დონეზე იწვევს ადამიანის აურის გარკვეული კონფიგურაციის დარღვევას, და მის სუბსტანციის შესუსტებას.
შესაბამისად კი ჩაკრის დისბალანსური მუშაობის დროს წარმოიქმნებიან პრობლემები და დაავადებები - კუნთების სპაზმები, ალერგია, ფიზიკური სისუტე, სექსუალური გაუწონასწორებულობა, ლიბიდოს უქონლობა, უნაყოფობა, შეფერხებები, დათრგუნული განწყობილება, ყაბზობა, და შემოქმედებითი საწყისების უქონლობა.
ზემოდან გამომდინარე სრული სექსუალური ჰარმონიზაციისათვის მიზანშეწონილია 
გამოკვლეულ იქნას ადამიანის ორგანიზმის ჩაკრების სისტემა, რაც თავისებურად წარმოადგენს პრევენციას პათოლოგიური გადახრების (ჰომოსექსუალიზმის) დროულად გამოვლინების და მის მიმართ რადიკალური მკურნალობის ერთ ერთ შესაძლებლობას.
 
ლევან თოდაძე