EVPATORI Web Resources


გამოკითხვა

მოგწონთ ნოველები - ჩვენი საქმე

დიახ
არა
კარგად იკითხება
ვერ გავიგე
ამორალურია


დარეგისტრირებული მომხმარებლები

დავითი

Mamuka

Chula777

bach

gochamanvelidze
« რაოდენობების საზომი ერთეულები. ერთეულის გადამყვანი Mi h საზომი ერთეული »

კატეგორია: ვიცოდეთ

ავტორი: admin

თარიღი: 2020-11-10 18:38:46

რაოდენობების საზომი ერთეულები. ერთეულის გადამყვანი Mi h საზომი ერთეული

sss

მეტრი (მ, მ), მეტრი. 1791 წელს საფრანგეთში მიღებული განმარტების თანახმად, მეტრი უდრიდა პარიზის მერიდიანის სიგრძის მეოთხედის 1 × 10-7 ნაწილს, ხოლო 1799 წელს ლენოარმა გააკეთა პლატინის "საარქივო მრიცხველი".
 
მილიმეტრი (მმ, მმ), მილიმეტრი. განისაზღვრება მეტრის მეათასედ.
 
სიგრძის ეზოს ზომა (yd), ეზო, 91,44 სანტიმეტრის ტოლია (ზუსტად).
 
სიგრძის ფეხის ზომა (ფუტი), ფეხი - ფეხის სიტყვასიტყვით თარგმანში, აბსოლუტურად ცნობილია, თუ რას უდრის ფეხი - 30,48 სმ (ზუსტად) ან 12 ინჩი
 
ინჩი (ინჩი), ინჩი(ჰოლანდიური დუიმიდან - ცერა თითი)
 
კილომეტრი (კმ, კმ) - კილომეტრი. 1 კილომეტრი უდრის 1000 მეტრს.
 
მილი (მი), მილი- ტოლია 1609.344 მეტრის (ზუსტად). სახელი მოდის milia passuum - ათასი ორმაგი რომაული საფეხურიდან.
 
საზღვაო მილი (NM, nm და nmi) 1852 მეტრის ტოლი (ზუსტად).
 
კილოგრამი (კგ, კგ), კილოგრამი არის მასის გაზომვის ერთეული, ერთ – ერთი მთავარი SI სისტემა.
 
გრამი (გ, გ), გრამი,ლათ-დან. და ბერძნული. გრამატიკა.
 
წონის ფუნტის გაზომვა (lb, pl. Lbs), ფუნტი, ავირიდუპოი ფუნტი. სახელი მომდინარეობს ლათ. pondus - ფუნტი წონა, წონა.
 
ტროას ან აფთიაქარის ფუნტი (lb t, lt ap), ტროას ფუნტი, აფთიაქების ფუნტი. უდრის 373.2417216 გრამს (ზუსტად) ან 12 ტროას უნციას.
 
უნცია (უნცია), უნცია, ავიორდიპუას უნცია.სახელი მომდინარეობს ლათინური uncia- სგან, რაც ნიშნავს "მეთორმეტე ნაწილს". ამის მიუხედავად, თანამედროვე უნცია მე -16 არის.
 
ტროი (ფარმაცევტული) უნცია (oz tr, oz ap), ტროას უნცია, აფთიაქები "უნცია. სახელი მოდის საფრანგეთის ქალაქ ტრუასგან. ახლა იგი ფართოდ გამოიყენება საბანკო საქმეში, ძვირფასეულობაში ძვირფასი ლითონების წონის გასაზომად.
 
Pood, pood- ძველი რუსული საზომი ერთეული. შეუძლებელია ზუსტად თქვა, რას უდრის ერთი pood, რადგან ის ახლა არ გამოიყენება და, შესაბამისად, საერთაშორისო სტანდარტებში არ არის განსაზღვრული.
 
კარატი (ct), კარატი ტოლია 0,2 გრამისა (ზუსტად). იტალიდან. კარატო, არაბული გზით. კირატი, ბერძნულიდან. კერაცია - პოდ კარავი, რომლის თესლი მასის საზომი იყო.
 
კილომეტრი საათში (კმ / სთ, კმ / სთ, კმ / სთ) კილომეტრი საათში.
 
მეტრი წამში (მ / წმ, მ / წმ)მეტრი წამში. 1 მეტრი წამში შეესაბამება 3.6 კილომეტრს საათში (ზუსტად).
 
მილი საათში (საათში) 1 მილი საათში უდრის 1.609344 კილომეტრს საათში (ზუსტად).
 
საერთაშორისო საზღვაო მილი საათში (მი / სთ) საერთაშორისო საზღვაო მილი საათში. საათში ტოლია 1.852 კილომეტრი (ზუსტად). იგივეა, რაც კვანძი. დეტალური ინფორმაცია საზღვაო მილის შესახებ განყოფილებაში "სიგრძე".
 
კვანძიარის სიჩქარის საზომი ერთეული, რომელიც უდრის საათში ერთ საზღვაო მილს. მას შემდეგ, რაც საზღვაო მილის სხვადასხვა განმარტება არსებობს, შესაბამისად, კვანძს შეიძლება სხვადასხვა მნიშვნელობა ჰქონდეს.
 
წამში ფეხი (კადრი / წმ), ფეხები წამში. ტოლია 0.3048 მეტრი წამში (ზუსტი) ან 1.09728 კილომეტრი საათში (ზუსტი).
 
დეკალიტერი- ბერძნული დეკადან - ათი, მრავალი ერთეულის სახელების ფორმირების პრეფიქსი, რომელთა სიმრავლეა 10. 1 დეკალიტერი u003d 10 ლიტრი (ზუსტად).
 
ლიტრი- 1901 წელს წონებისა და ზომების III გენერალური კონფერენციის გადაწყვეტილებით, იგი განისაზღვრა, როგორც 1 კგ სუფთა წყლის მოცულობა და ტოლია 1.000028 დმ 3. წონებისა და ზომების შესახებ მე -12 გენერალურმა კონფერენციამ (1964) გააუქმა ეს განმარტება და მიიღო, რომ 1 ლიტრი u003d 1 დმ 3 u003d 0.001 მ 3 (ზუსტად).
 
მილილიტრი (მლ, მლ), მილილიტრი. იგივეა, რაც კუბური სანტიმეტრი (სმ 3, სმ 3), კუბური სანტიმეტრი
 
თხევადი გალონი (გალ),სითხის გალონი. ტოლია 4 კვარტლის ან 231 კუბური ინჩის ან 3.785411784 ლიტრისა (ზუსტი).
 
თხევადი კვარტალი (qt), სითხის კვარტალი.
 
პიტნის სითხე (pt), სითხის პიტნა. 1 pint u003d 28.875 კუბური ინჩი ან 0.473176473 ლიტრი (ზუსტი)
 
ნავთობის ბარელი, ლული(ნავთობი), სიტყვასიტყვით - ბარელი (ინგლისური) 1 ბარელი უდრის 42 გალონს ან 158.987294928 ლიტრს (ზუსტად).
 
თხევადი უნცია (oz)სითხის უნცია. 1 სითხის უნცია უდრის 29,5735295625 მილილიტრს ან სმ 3 (ზუსტად).
 
კუბური ეზო (yd3), კუბური ეზო. უდრის 27 კუბურ ფუტს ან 0.764554857984 კუბურ მეტრს (ზუსტად).
 
კუბური ფეხი (ft3) კუბური ფეხი. უდრის 1278 კუბურ დუიმს ან 28.316846592 ლიტრს (ზუსტი).
 
კუბური ინჩი (in3), კუბური ინჩი. ტოლია 16,387064 მილილიტრის (ზუსტად).
 
გალონი მშრალი (გალ),მშრალი გალონი. ტოლია 4.40488377086 ლიტრი (ზუსტად).
 
მშრალი კვარტალი (qt), თხევადი კვარტალი. ტოლია 1.101220942715 ლიტრი (ზუსტად).
 
მშრალი მშრალი (pt), მშრალი პიტნა. უდრის 0,5506104713575 ლიტრს. ლუდი შეედინება საიმპერატორო პინტებში
 
მშრალი ლული, მშრალი ლული.ტოლია 105 მშრალი კვარტალი ან 115.628198985075 ლიტრი (ზუსტად)
 
ბუშელი (ბუ), ბუშელი. ტოლია 64 მშრალი მეოთხედი ან 70,47814033376 ლიტრი (ზუსტად).
 
საიმპერატორო გალონი (გალ), გალონი, გაერთიანებული სამეფოს გალონი, საიმპერატორო გალონი. ტოლია 160 იმპერიული სითხის უნცია ან 4,54609 ლიტრი (ზუსტი).
 
საიმპერატორო მეოთხედი (qt), მეოთხედი, დიდი ბრიტანეთის მეოთხედი, საიმპერატორო მეოთხედი. ტოლია 40 იმპერიული სითხის უნცია ან 1,1365225 ლიტრი (ზუსტად).
 
მსოფლიო დრო (გრინვიჩის საშუალო დრო, GMT)საშუალოა მზის დრო პრემიერ მერიდიანზე (გადის გრინვიჩის მახლობლად). განახლებული უნივერსალური დრო ითვლება ატომური საათის გამოყენებით და ეწოდება UTC (უნივერსალური დრო კოორდინირებული, UTC). ეს დრო იგივეა მთელ მსოფლიოში. გამოიყენება ასტრონომიაში, ნავიგაციაში, ასტრონავტიკაში და ა.შ.
 
ზონის დრო- იმის გამო, რომ არასასურველია თითოეულ დასახლებაში ჰქონდეს საკუთარი დრო, დედამიწა აღინიშნება 24 დროის ზონად, რომლის დროსაც დრო ერთნაირია და მეზობელ დროის ზონაში გადასვლისთანავე ის იცვლება ზუსტად 1 საათით.
 
კვადრატული ფუტი (ft2, კვ ft), კვადრატული ფუტი. ტოლია 0,09290304 კვადრატული მეტრი (ზუსტად).
 
კვადრატი ინჩი- ტოლია 6.4516 კვადრატული სანტიმეტრი ან 0.00064516 კვადრატული მეტრი (ზუსტად)
 
აკრი - უდრის 4046.8564224 კვადრატულ მეტრს (ზუსტად). მიწის ღონისძიება, რომელიც გამოიყენება რიგ ქვეყნებში ინგლისური ზომების სისტემის გამოყენებით (დიდი ბრიტანეთი, აშშ, კანადა, ავსტრალია და ა.შ.)
 
ჰექტარი უდრის კვადრატის ფართობს, რომლის გვერდიც არის 100 მ. სახელი "ჰექტარი" იქმნება ფართობის ერთეულის "არ" ერთეულის სახელზე პრეფიქსი "ჰექტო" -ს დამატებით. 10000 მ 2 (ზუსტად)
 
აკრი - მოდის ლათინური ფართობიდან - ფართობი, ტოლია კვადრატის ფართობი 10 მ-ით, ანუ 100 მ 2 (ზუსტად). სოტკა - იგივეა, რაც ჩვეულებრივ გამოიყენება აგარაკებზე და არ აქვს საერთაშორისო დანიშნულება
 
კვადრატული მილი (mi2, sq mi), კვადრატული მილი. ტოლია 2.589988110336 კვადრატული კილომეტრი (ზუსტი)
 
რაოდენობის საზომი ერთეულები სტანდარტიზირებულია გაზომვის ერთეულების საერთაშორისო სისტემაში (SI). საერთაშორისო საზოგადოების მიერ აღიარებულია SI სტანდარტები ( Ინტერნაციონალური ორგანიზაცია სტანდარტიზაცია - ISO). რუსეთი ISO- ს წევრია და რუსული ამ ასოციაციის სამი ოფიციალური ენადან ერთ-ერთია (ასევე ინგლისური და ფრანგული).
 
SI ასევე შეიძლება ეწოდოს ISSA სისტემას (მეტრი, კილოგრამი, წამი, ამპერი).
 
რუსულ და უცხოურ ტექნიკურ, კომერციულ ლიტერატურასა და დოკუმენტაციაში (კერძოდ, ინგლისურ ენაზე) კვლავ გამოიყენება მოძველებული და არასისტემური საზომი ერთეულები. მათ, ვისაც წყლის გაწმენდასთან ცოტა კავშირი აქვს, მოცემულია ქვემოთ გადაყვანილი SI ერთეულებში.
 
წყლის გაწმენდისა და წყლის დამუშავების შემთხვევაში, ასევე გამოიყენება სტანდარტიზებული საზომი ერთეულები, რაც საშუალებას იძლევა გაკეთდეს საფუძველზე გაკეთდეს მაღალი ხარისხის და გასაგები დასკვნები, შეაფასოს იგი, დონე და წყლის ხარისხის სხვა მაჩვენებლები და ასევე შეირჩეს მისი გასუფთავება.
 
A.1.1. ტემპერატურა
 
ტემპერატურის მნიშვნელობების დაყენების გზაა ტემპერატურის მასშტაბი. ცნობილია რამდენიმე ტემპერატურული მასშტაბი.
 
კელვინის მასშტაბი (ინგლისელი ფიზიკოსის ვ. ტომსონის, ლორდ კელვინის სახელობის მიხედვით).
 
ერთეულის აღნიშვნა: K (არა "კელვინის ხარისხი" და არა ° K).
 
1 K u003d 1 / 273.16 - წყლის სამმაგი წერტილის თერმოდინამიკური ტემპერატურის ნაწილი, რომელიც შეესაბამება ყინულის, წყლისა და ორთქლისგან შემდგარი სისტემის თერმოდინამიკურ წონასწორობას.
 
ცელსიუსის შკალა (დაარქვეს შვედმა ასტრონომმა და ფიზიკოსმა ა. ცელსიუსმა).
 
ამ მასშტაბში, ყინულის დნობის ტემპერატურა ნორმალურ წნევაზე მიიღება 0 ° С ტოლი, წყლის დუღილის წერტილი 100 ° С.
 
კელვინისა და ცელსიუსის სასწორები განტოლებას უკავშირდება:
t (° C) u003d T (K) - 273,15.
 
ფარენჰეიტის მასშტაბი (D.G. Fahrenheit - გერმანელი ფიზიკოსი).
 
ერთეულის აღნიშვნა: ° F. იგი ფართოდ გამოიყენება, განსაკუთრებით აშშ-ში.
 
ფარენგეიტი და ცელსიუსი დაკავშირებულია: t (° F) u003d 1,8 t (° C) + 32 ° C.
 
აბსოლუტური 1 (° F) u003d 1 (° C). რეომურის მასშტაბი (ფრანგი ფიზიკოსის RA Reaumur- ის სახელი).
 
დანიშნულება: ° R და ° r. ეს მასშტაბი თითქმის აღარ არის გამოყენებული.
 
თანაფარდობა ცელსიუსის ხარისხთან:
 
t (° R) u003d 0.8 t (° C).
 
რანკინის შკალი (რანკინი) - შოტლანდიელი ინჟინრისა და ფიზიკოსის ვ. ჯ. რანკინის სახ.
 
დანიშნულება იგივეა, რაც Rheum-muir ხარისხი: ° R (ზოგჯერ: ° რანგი).
 
მასშტაბი ასევე გამოიყენება შეერთებულ შტატებში. რანკინის ტემპერატურა უკავშირდება კელვინის ტემპერატურას:
 
t (° R) u003d 9/5 T (K).
 
სხვადასხვა მასშტაბის ტემპერატურის ინდიკატორების მნიშვნელობებს შორის დამოკიდებულება მოცემულია ცხრილში. პუნქტი 1.1
 
A.1.2. სიგრძე
 
SI ერთეული არის მეტრი (მ).
 
არასისტემური ერთეული: ანგსტრემი (Å). 1Å u003d 1 10-10 მ.
 
ინჩი (ჰოლანდიური დუემიდან - ცერი); ინჩი; წელს; ́; 1 ́ u003d 25,4 მმ.
 
ხელი (ინგლისური ხელი - ხელი); 1 ხელი u003d 101,6 მმ. ბმული (ინგლისური ბმული - ბმული); 1 ლი u003d 201,168 მმ.
 
Span (ინგლისური span - span, span); 1 სიგრძე u003d 228,6 მმ.
 
ფეხი (ინგლისური foot - foot, fеt - ფეხები); 1 ფუტი u003d 304,8 მმ ეზო (ინგლისური ეზო - ეზო, კორლი); 1 წ u003d 914,4 მმ. Fathom, fesom (ინგლისური fathom - სიგრძის ზომა (u003d 6 ფუტი), ან ხის მოცულობის საზომი (u003d 216 ft3), ან მთის ზომა (u003d 36 ft2), ან fathom (Ft)); fath ან fth ან Ft ან mfm; 1 Ft u003d 1.8288 მ.
 
ჯაჭვი (ინგლისური ჯაჭვი - ჯაჭვი); 1 ch u003d 66 ft u003d 22 yd u003d u003d 20,117 მ.
 
ფურლონგი - 1 ბეწვი u003d 220 წ u003d 1/8 მილი. მილი (ინგლისური mile; საერთაშორისო).
 
1 მლ (mi, MI) u003d 5280 ფუტი u003d 1760 წელი u003d 1609,344 მ.
 
A.1.3. მოედანი
 
SI ერთეული არის მ 2.
 
კვადრატული ფეხით; 1 ft2 (ასევე კვ ft) u003d 929.03 cm2. კვადრატული დიუმი; 1 ინ 2 (კვადრატული მეტრი) u003d 645,16 მმ 2. კვადრატული ფარდა (სადღესასწაულო); 1 ფატი 2 (ft2; Ft2; კვ Ft) u003d 3.34451 მ 2
 
მოედანზე ეზო; 1 yd2 (კვ yd) u003d 0,836127 მ 2 კვადრატი (კვადრატი) - კვადრატი.
 
A.1.4. მოცულობა, მოცულობა
 
SI ერთეულია m3.
 
კუბური ფეხი; 1 ft3 (ასევე cu ft) u003d 28.3169 dm3.
 
კუბური veil; 1 fath3 (fth3; Ft3; cu Ft) u003d u003d 6.11644 მ 3.
 
კუბური ეზო; 1 yd3 (cu yd) u003d 0,764555 მ 3. კუბური ინჩი; 1 ინ 3 (Cu ინ) u003d 16,3871 სმ 3. ბუშელი (დიდი ბრიტანეთი); 1 ბუ (დიდი ბრიტანეთი, ასევე დიდი ბრიტანეთი) u003d 36,3687 დმ 3.
 
ბუშელი (აშშ); 1 ბუ (აშშ, ასევე აშშ) u003d 35.2391 დმ 3. გალონი (დიდი ბრიტანეთი); 1 გალ (დიდი ბრიტანეთი, ასევე დიდი ბრიტანეთი) u003d 4,54609 დმ 3.
 
თხევადი გალონი (აშშ); 1 გალ (აშშ, ასევე აშშ) u003d 3.78541 დმ 3.
 
გალონი მშრალი (აშშ); 1 გალ მშრალი (აშშ, ასევე აშშ) u003d 4,40488 დმ 3.
 
ჟილი (გილი); 1 გი u003d 0.12 ლ (აშშ), 0.14 ლ (დიდი ბრიტანეთი).
 
ბარელი (აშშ); 1 მლნ u003d 0,16 მ 3.
 
დიდი ბრიტანეთი - გაერთიანებული სამეფო - გაერთიანებული სამეფო (დიდი ბრიტანეთი);
აშშ - გაერთიანებული სტატისტიკა (აშშ).
 
A.1.5. წონა
 
SI ერთეულია კგ.
 
ფუნტი (ვაჭრობა) (ინგლისური ბიბლიოთეკა, ფუნტი - წონა, ფუნტი); 1 ფუნტი u003d 453,592 გ; lbs - ფუნტი. ძველი რუსული ზომების სისტემაში, 1 ფუნტი u003d 409.512 გ.
 
გრანი (ინგლისური მარცვალი - მარცვალი, მარცვალი, მარცვალი); 1 გრ u003d 64,799 მგ.
 
ქვა (ინგლისური ქვა - ქვა); 1 ქ u003d 14 ფუნტი u003d 6.350 კგ.
 
A.1.6. სიმჭიდროვე (ნაყარი სიმკვრივის ჩათვლით)
 
SI ერთეულია კგ / მ 3.
 
1 ტ / მ 3 u003d 1000 კგ / მ 3; 1 კგ / დმ 3 u003d 10-3 კგ / მ 3. Lb / ft3; 1 lb / ft3 u003d 16.0185 კგ / მ 3.
 
A.1.7. ხაზოვანი სიმკვრივე
 
SI ერთეულია კგ / მ.
 
Lb / ft; 1 ფუნტი / ფუტი u003d 1.48816 კგ / მ
 
Lb / ეზო; 1 lb / yd u003d 0.496055 კგ / მ.
 
A.1.8. ზედაპირის სიმკვრივე
 
SI ერთეულია კგ / მ 2.
 
Lb / ft2; 1 lb / ft2 (ასევე lb / sq ft - ფუნტი კვადრატულ ფუტზე) u003d 4.88249 კგ / მ 2.
 
Lb / ეზო 2; 1 lb / yd2 (ასევე lb / sq in - ფუნტი კვადრატულ დიუმზე) u003d 0,542492 კგ / მ 2.
 
A.1.9. სპეციფიკური მოცულობა
 
SI ერთეულია m3 / კგ. Ft3 / lb; 1 ft3 / lb u003d 62,428 dm3 / კგ.
 
A.1.10. სიჩქარე (ხაზოვანი)
 
SI ერთეული არის მ / წმ. Ft / სთ; 1 ფუტი / სთ u003d 0.3048 მ / სთ. Ft / s; 1 ფუტი / წმ u003d 0.3048 მ / წმ.
 
A.1.11. აჩქარება
 
SI ერთეული არის მ / წმ 2. Ft / s2; 1 ფტ / წმ 2 u003d 0,3048 მ / წმ 2.
 
A.1.12. მასობრივი ნაკადი
 
SI ერთეული არის კგ / წმ. Lb / სთ; 1 ფუნტი / სთ u003d 0,453592 კგ / სთ. Lb / s; 1 ფუნტი / წმ u003d 0.453592 კგ / წმ.
 
A.1.13. მოცულობის დინება
 
SI ერთეული არის m3 / წმ.
 
Ft3 / წთ; 1 ft3 / წთ u003d 28.3168 dm3 / წთ.
 
ეზო 3 / წთ; 1 yd3 / წთ u003d 0,764555 dm3 / წთ.
 
გალონი / წთ; 1 გალ / წთ (ასევე GPM - გალონი წუთში) u003d 3.78541 დმ 3 / წთ.
 
A.1.14. ძალა, წონა
 
საზომი ერთეული SI– ში არის N.
 
ფუნტის ძალა; 1 ლბ - 4,444822 ნ 44822 N 1H u003d 1 კგ მ / წმ 2
 
პუნდალი (ინგლის. Poundal); 1 pdl u003d 0,138255 ნ
 
ფუნტალი არის ძალა, რომელიც ახდენს 1 ფტ / წმ 2 აჩქარებას მასას ერთი ფუნტის, ფუტ / წმ 2 მასისკენ.
 
A.1.15. სპეციფიკური სიმძიმე
 
SI ერთეული არის N / m3.
 
Lbf / ft3; 1 lbf / ft3 u003d 157.087 N / m3.
 
ფუნტი / ft3; 1 pdl / ft3 u003d 4.87985 N / m3.
 
A.1.16. წნევა
 
SI ერთეული არის Pa, მრავალი ერთეული: MPa, kPa. მათი მუშაობის სპეციალისტები აგრძელებენ მოძველებული, გაუქმებული ან ადრე სურვილისამებრ დაშვებული წნევის დანაყოფების გამოყენებას: kgf / cm2; ბარი; ატმოსფერო (ფიზიკური ატმოსფერო); ზე (ტექნიკური ატმოსფერო); ატა; ატი; მ წყალი. Ხელოვნება .; მმ Hg ქ; ტორ
 
გამოიყენება ცნებები: "აბსოლუტური წნევა", "ზედმეტი წნევა".
 
არსებობს შეცდომები, როდესაც ხდება ზოგიერთი წნევის ერთეული Pa და მისი ნამრავლებით გადაყვანა. უნდა გვახსოვდეს, რომ 1 კგ / სმ 2 ტოლია 98066.5 პა (ზუსტად), ანუ მცირე (დაახლოებით 14 კგ / სმ 2) ზეწოლისთვის, ოპერაციის საკმარისი სიზუსტით, შეგიძლიათ აიღოთ:
 
1 პა u003d 1 კგ / (მ 2) u003d 1 ნ / მ 2.
 
1 კგ / სმ 2 ≈ 105 პა u003d 0,1 მპა.
 
მაგრამ უკვე საშუალო და მაღალი წნევა: 24 კგ / სმ 2 ≈ 23,5 105 პა u003d 2,35 მპა; 40 კგ / სმ 2 ≈ 39 105 პა u003d 3,9 მპა; 100 კგ / სმ 2 ≈ 98 105 პა u003d 9,8 მპა და ა.შ.
 
კოეფიციენტები:
 
1 ატმოსფერო (ფიზიკური) 13 101325 პა 1.013 105 პა ≈ 0,1 მპა.
 
1 at (ტექნიკური) u003d 1 kgf / cm2 u003d 980066.5 Pa ≈ 105 Pa ≈ 0,09806 MPa ≈ 0,1 MPa.