EVPATORI Web Resources


გამოკითხვა

მისაღებია თუ არა თქვენთვის საპენსიო რეფორმა?

დიახ
არა


დარეგისტრირებული მომხმარებლები

tara77

ომარ ნანავა

რომანი

nika1213

amirani1975
« ბაგუაჯანი, პაკუა, ბაგუა / Baguazhang bagua, pakua »

კატეგორია: საბრ. ხელოვნება

ავტორი: admin

თარიღი: 2013-06-17 16:11:02

პაკუა   ცნობილია  ასევე  სახელწოდებით:  პაკუა  შანი  და   პაკუა   ბანი,   ბოქსი   „რვა  ტრიგრამი“-თ,  საიდანაც   ჩანს  რომ,  მასში  მეცადინეობენ  მხოლოდ  ამ  სტილს ნაზიარებნი.

იი  კანის   „საოცრებათა   წიგნ“-ში   შეიძლება   შეხვდეთ   64  ჰექსოგრამის  ღვთაებრივ   ინტერპრეტაციას ,  რომელთაგან   თითოეული  შედგება  ორი   ტრიგრამისაგან ( ერთმანეთზე

დაწყობილი  მთელი  ან  ტეხილი  ჰორიზონტალურხაზიანი  ფიგურისაგან);  ფაქტიურად  გაგვაჩნია  რვა   ძირითადი  ტრიგრამი,  რომელთა კომბინაცია ქმნის 64  ფიგურას. აღნიშნული  8  ტრიგრამი   სამყაროს  ძირითადი კანონების  სიმბოლოა.  აღნიშნული  სტილი  ჩამოყალიბდა    XIX   საუკუნეში (  იხ. საშინელი ორთაბრძოლების  ისტორია), თუმცა  მაშინ  მხოლოდ  ძველი   ხერხების  კლასიფიცირება მოხდა.  დღეს  ერთი  რამ  უდაოა,  კერძოდ ის  რომ    ნეი-შა-ს   სკოლა  იყენებდა   ვაი-შა-ს ( კარატეს   ტიპის  კუნგ-ფუ-ს )  ხერხებს.  ტექნიკურად  პაკუას  სტილი  ეფუძნება  აზროვნებით  წარმოსახული,  დაახლოებით  სამი  მეტრი  დიამეტრის  მქონე ,  წრის  გარშემო  მოძრაობას.  ყველაფერი  წრიულია:  როგორც  თავდასხმის  ისე  თავდაცვის   ილეთები.   ხელის  მტევნებით  შესრულებული  დახვეწილი,   წრიული  ჟესტები ძალიან  ჰგავს   კარატეს  ,,ხმლისებრი   მტევნ’’-ის   თავდაცვით  ილეთებს.

ფეხით   დარტყმები  პაკუას   სტილში  იშვიათად გამოიყენებოდა. თავდაპირველად  ყველაფერი  სრულდება  ნელ  ტემპში,  რათა  ,,შნი’’-მ  ( სასიცოცხლო  ენერგიამ)  მოახდინოს   თავისუფალი  ცირკულაცია. მოგვიანებით  ტემპი  ჩქარდება.  მთლიანობაში  პაკუას ილეთები  გვაგონებს      უფრო  ნელ  და  ნარნარ კატა-კარატეს.   

პაკუას სტილს აქვს 6 სხვადასხვა მიმდინარეობა, სტილი.

ესენია :

 • Yin Style: Yin Fu 尹福 ინი
 • Cheng Style: Cheng Tinghua 程廷華 ჩენი
 • Liang Style: Liang Zhenpu 梁振蒲 ლიანგი
 • Gao Style: Gao Yisheng 高義盛 გაო
 • Jiang Style: Jiang Rong Qiao 姜容樵 ჯიანგი
 • Shi Style: Shi Jidong 史计栋 ში
 • Song Style: Song Changrong 宋长荣 & Song Yongxiang 宋永祥 სონგი
 • Fan Family Style: Fan Zhiyong 范志勇 ფანის ოჯახი
 • Liu Style: Liu Baozhen 劉寶珍 ლიუ
 • Ma Style: Ma Weiqi 馬維棋 მა
 • Ma Gui Style: Ma Gui 马贵 მა გუი
 • Gong Baotian Style: Gong Baotian 宮寶田 გონგ ბაოთიან
 • Sun Style: Sun Lutang 孫祿堂 სანი
 • Fu Style: Fu Zhensong 傅振嵩 ფუ
 • Yin Yang Style (Tian Style): Tian Hui 田廻 ინ იანგი