EVPATORI Web Resources


გამოკითხვა

მისაღებია თუ არა თქვენთვის საპენსიო რეფორმა?

დიახ
არა


დარეგისტრირებული მომხმარებლები

irinola1974

tamo tamo

Nika

Petre

მარიამი
შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: წიგნი ავთანდილისა თავის ყმათა თანა

ავტორი: admin

დაწერა, თუ: ჩემნო ყმანო, გამზრდელნო და ზოგნო ზრდილნო, ერთგულნო და მისანდონო, ამას ზედა გამოცდილნო, თქვენ ჩემისა საწადლისა მიდგომილნო, ვითა ჩრდილნო...

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: თინათინისაგან ავთანდილის გაგზავნა მის ყმის საძებრად

ავტორი: admin

ავთანდილ ჯდა მარტო საწოლს, ეცვა ოდენ მართ პერანგი, იმღერდა და იხარებდა, წინა ედგა ერთი ჩანგი. შემოვიდა მას წინაშე თინათინის მონა ზანგი...

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: ნახვა არაბთა მეფისაგან მის ყმისა ვეფხისტყაოსნისა

ავტორი: admin

ნახეს უცხო მოყმე ვინმე, ჯდა მტირალი წყლისა პირსა, შავი ცხენი სადავითა ჰყვა ლომსა და ვითა გმირსა, ხშირად ესხა მარგალიტი ლაგამ აბჯარ-უნაგირსა...

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: როსტევან მეფისაგან და ავთანდილისაგან ნადირობა

ავტორი: admin

დილასა ადრე მოვიდა იგი ნაზარდი სოსანი, ძოწეულითა მოსილი, პირად ბროლ-ბადახშოსანი, პირ-ოქრო რიდე ეხვია, ჰშვენოდა ქარქაშოსანი...

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: ამბავი როსტევან არაბთა მეფისა

ავტორი: admin

იყო არაბეთს როსტევან, მეფე ღმრთისაგან სვიანი, მაღალი, უხვი, მდაბალი, ლაშქარ-მრავალი, ყმიანი. მოსამართლე და მოწყალე, მორჭმული, განგებიანი...

მცხეთობა-სვეტიცხოვლობა!

ავტორი: Lela

გილოცავთ და შეგეწიოთ სვეტიცხოვლის ძალა და მადლი თქვენ და სრულიად საქართველოს!

შოთა რუსთაველი - ვეფხისტყაოსანი: დასაწყისი

ავტორი: admin

რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა მით ძლიერითა, ზეგარდმო არსნი სულითა ყვნა ზეცით მონაბერითა, ჩვენ, კაცთა, მოგვცა ქვეყანა, გვაქვს...

მურმან ლებანიძე - ლექსები

ავტორი: admin

მურმან ლებანიძე დაიბადა 1922 წლის 14 ნოემბერს, დაბა აღსთაფაში. 1940 წელს, საშუალო განათლების მიღების შემდეგ, სწავლა განაგრძო...

უფლისა ჩვენისა ქრისტეს შობა

ავტორი: admin

უსასრულო სამყაროში, შობის ღამემ დაივანა, საოცარი დღეა შობა, დღეს უფალი დაიბადა...

მიშო დადიანი ლექსები

ავტორი: sintetika

ნინი ის წლები ეხლაც აქ არის, ის წლები ეხლაც იცდის ბავშვივით, ბავშვი, რომელიც გაამინდებას ფანჯრებთან ელის ხელებგაშლილი...

მე მჯერა... უბრალოდ მჯერა

ავტორი: მარი

მზე ჩემ ფანჯარაშიც შემოანათებს და გაფანტავს სიბნელეს და სულში სითბო დაისადგურებს...

გურამ რჩეულიშვილის უკანასკნელი წერილი დედას

ავტორი: admin

თუმცა ძალიან ძნელია თვითეული კალმის მოსმა ჩემთვის ამ სიყალბისა და თვალთმაქცების ხელში, მაგრამ შედეგი ორმაგად ძვირფასი იქნება და...

ლადო ასათიანი

ავტორი: admin

რა ქართველი ხარ და რა ჭაბუკი, თუ მამულს თავი არ ანაცვალე...

თინათინ მღვდლიაშვილი - ვაინახები

ავტორი: admin

უფლის სარკმელზე მზემ მოხატა თეთრი კამეა... იჩქერიაშიც, ალბათ, ახლა თეთრი ღამეა...თეთრი ღამეა და არ სძინავთ ჩეჩენ არწივებს, _ რა დააძინებთ! თოვს და ფითრდება პეიზაჟი _ ნავენახევი... თოვს და მწვერვალებს დარაჯობენ ვაინახები..